Hem

Våffelkalas i Granhyddan

Engagemang för Granhyddan

Full fart när Alf skulle elda upp

Granhyddan

Den tonsäkra familjen Ansmark

Lennart Östlund, Roger Andersson och Conny Haglund underhöll

Ingvar och Lisbeth Enqvist

Publiken njöt

Hänt på Granhyddan


Danskurs har hållits på Granyddan. Instruktörer är: Victoria Hjerpe Östlind, Anna Skol Niklasson och Matilda Fredriksson fd elever i Bäckalunds skola.

Program våren 2015 på Granhyddan >>

Stiftelsen Granhyddan får donation från Lysföreningen!


Lotta Neckman , kassör i Stiftelsen Granhyddan, tar emot en gåva av Börje Rundqvist, “Lysföreningen” i Bäckalund.

Gåvan bestod av 20 000:-. Stort tack!

Lysföreningen i Bäckalund bildades på 70-talet för att åstakomma gatubelysning i Bäckalund. Alla hushåll satsade en slant och belysning installerades. Kommunen övertog så småningom belysningen och driften. Kvar fanns ett litet överskott som förvaltats väl av bankmannen Börje Rundqvist. Lysföreningen beslöt att donera överskottet, som nu vuxit till en ansenlig summa, till Stiftelsen Granhyddan.

    Sidan uppdaterad 2017-08-11